Skip to main content

FF30.5 社團黑貓貨物前夜送達清單

為了讓社團朋友免去擔心,及早得知自己寄送的貨物是否送達,
籌備委員會將實際送達會場的黑貓貨物登記,提供給社團朋友提前查詢!

本服務尚在測試階段,若有任何意見歡迎來信至circle@f-2.com.tw

本服務僅提供由籌備委員會簽收的黑貓貨物貨號,若非我們所簽收的貨物恕無法提供喔!>_<
※為保護個人隱私,恕不公開攤位號碼及箱數,請各位社團朋友拿起您手上的黑貓貨號單對照喔!

提醒各位社團朋友,填寫黑貓貨單時請用力並且以正楷填寫,複寫之後才能比較清楚辨識,有些字太潦草模糊難以辨識,就容易發生放錯位置的機率喔!

黑貓單據上的社團編號請務必與填寫在社團用前夜寄物表格上的社團編號相同,否則貨物將可能無法正確送達到您的攤位上。

那麼,讓我們明天在台開動漫無限基地相見囉!

建議使用 Ctrl+F 搜尋功能快速搜尋

 

社團黑貓貨物前夜送達清單
攤號字母 託運單號
A
02-4737-0332
B
00-9097-4702
02-3855-4415
02-4416-9144
02-4416-9155
02-5611-7432
02-5611-7443
D
00-9097-4601
00-9097-4634
00-9097-4645
00-9294-9541
00-9294-9552
02-5915-6861
02-5915-6883
E
02-5773-4453
02-5773-4475
02-5773-4510
02-5773-4543
02-5773-4692
F
02-5436-5786
02-5878-4882
H
00-9097-4803
00-9097-4814
00-9097-4825
00-9097-4851
02-4964-1122
02-4964-1133
76-4390-3636
76-4390-3651
I
52-9799-1195
52-9799-1204
52-9799-1215
52-9799-1226
J
00-2422-8955
01-3405-1012
01-3405-1023
02-4847-1201
02-5103-7233
02-5103-7255
02-5775-1404
K
00-2183-2310
00-2183-2321
00-2183-2332
02-4346-1250
02-4346-1261
M
72-2447-9722
76-5224-8201
76-5224-8212
76-5224-8223
76-6874-4531
76-6874-4542
O
02-4639-9780
02-4639-9791
P
02-1140-8306
02-1140-8310
02-1799-9376
02-1799-9380
02-4071-8656
02-4071-8660
02-4956-0282
72-2112-1320
72-2112-1331
72-2112-1342
72-2112-1353
76-3103-6786